Apropant la música a les persones

Escola Muncipal de Música de Cabrils

Escola Municipal de Música de Cabrils

L’Escola Municipal de Música de Cabrils aspira a esdevenir un centre integrat en la quotidianitat de la vida cultural i artística del municipi, a incorporar un ampli ventall d’usuaris procedents dels diferents sectors socials del municipi i dels voltants i a esdevenir la resposta a les diferents necessitats de formació musical tant dels usuaris que aspiren a professionalitzar-se en un futur, com dels usuaris que volen gaudir d’un primer contacte amb la música, com dels usuaris que s’inicien en la pràctica musical en edats més avançades i com dels usuaris que volen fer música pel fet de gaudir-ne.