Apropant la música a les persones

Escola Muncipal de Música de Sitges

Escola Municipal de Música “Montserrat Almirall” de Sitges

Volem fomentar l’aprenentatge de la música, tan tocant com cantant, d’una forma dinàmica i aprofitant les oportunitats que es generen en la interacció enstre alumnes mitjançant l’expressió artística i la música.

A partir de l’instrument musical els alumnes desenvolupen unes competències tècniques i músicals bàsiques per poder participar en els diferentsconjunts instrumentals de l’Escola.
Els objectius són facilitar l’apropament a la música de nenes i nens a partir de 4 anys i de la població en general per tal de potenciar i desenvolupar les seves capacitats expressives.

EMM Montserrat Almirall
Carrer Rafael Llopart, s/n
08870 Sitges
(Escola Esteve Barrachina)

Horari de secretaria:
Dilluns, dimarts i dijous, de 16:30 a 19:30h

info@emmsitges.cat