Apropant la música a les persones

Formació

Dissenyem i oferim propostes de formació continuada del professorat en l’àmbît pedagògic-didàctic, tant per compte propi com en col·laboració amb altres institucions.

Oferim formació, assessorament i consultoria a les escoles de música, així com avaluació de projectes artístics i educatius i propostes d’innovació i millora en els vesants pedagògic, artístic i de gestió i organització de centres.